Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Onze diensten

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

De enige echte instructie voor barvrijwilligers bij sport-, muziek, vrije tijds- en andere verenigingen. Wij zorgen ervoor dat al uw barvrijwilligers gecertificeerde barvrijwilligers worden, zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Learn More

Alcoholbeleid vaststellen

Wanneer u werkt met jongeren is het altijd van belang om een beleid op te stellen hoe u omgaat met alcohol en drugs. Of u nu voorzitter bent van een sportvereniging, uitbater van een horecagelegenheid, of werkzaam bent in een jongerensoos, een degelijk alcohol en drugsbeleid kan u helpen bij het omgaan met situaties waarin middelengebruik een rol spelen.

Learn More

Voorlichting en educatie

Weten de ouders binnen de vereniging al van NIX? Zijn de jongeren wel al eens voorgelicht over het waarom achter de leeftijdsgrens? Zonder een goede kennis van zaken is het moeilijk om de regels in de kantine goed na te kunnen leven. Wij ondersteunen u door op maat verschillende groepen binnen de vereniging voor te lichten.

Learn More

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een Instructie Verantwoord Alcoholschenken bij u in de vereniging? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op. We kunnen dan op basis van een gesprek kijken in welke vorm een IVA bij u het best zou kunnen worden uitgevoerd.

Neem contact op